ŠTA JE VAŽNO ZNATI O TEAM BUILDING PROGRAMU?

Gotovo svaka Kompanija može osetiti dobrobit realizovanog TEAM BUILDING programa na više načina. Zaposleni će se međusobno bolje upoznati, kvalitetno će provesti vreme u zajedničkom radu i druženju, naučiće nešto jedni o drugima i jedni od drugih i mudro iskoristiti sve svoje potencijale za realizaciju zadatih ciljeva.

Okupirani svakodnevnim dnevnim obavezama najčešće nemamo vremena da bolje upoznamo naše zaposlene, njihove skrivene talente i veštine, što bi nam sigurno olakšalo da poslove obavljamo brže i efikasnije. Ako ne znate kojim dodatnim kvalitetima raspolažu vaši ljudi, ne možete ih ni iskoristiti. Sigurno postoji bolji i lakši način da se neki posao obavi efikasnije ukoliko ga obavljaju pravi ljudi ili ukoliko možda zamenite dosadašnje uloge u okviru tima. Team Building program pruža mogućnost da razvijete specifične veštine tima koje ćete kroz razne aktivnosti isprobati i demonstrirati. Zajednički odlazak u obližnji cafe ili na večeru, partija fudbala, tenisa ili bilijara takođe predstavlja jednu vrstu rada na izgradnji timskog duha ili bar šansu za to. Međutim, zajednički odlazak tima na jednodnevni ili dvodnevni Team Building program je nešto sasvim drugo. Ovakve dobro isplanirane i organizovane obuke omogućavaju polaznicima da nauče kako da budu efikasniji i postignu rezultate, a u isto vreme se zabave i opuste. Rezultati su neminovni: ako svaki polaznik promeni bar jednu lošu naviku ili uvidi bar jednu grešku u komunikaciji, pristupu poslu, efikasnosti ili stavu, kumulativno gledano, na dobitku je i pojedinac i Kompanija.

Neki od ciljeva koje možete postići Team Building programom su:

  • Efikasniji timski rad
  • Uspešnija poslovna komunikacija
  • Bolji međuljudski odnosi
  • Veštine rukovođenja
  • Motivacija zaposlenih

Da li je Team Building program isplativa investicija?

Ubrzo nakon realizacije programa, mnogi rukovodioci su priznali da je to jedna od najboljih poslovnih odluka koje su doneli. Mnogi rukovodioci su povremeno u dilemi da li su ciljevi koje su postavili realni, da li se njihovi zaposleni nalaze na odgovarajućim pozicijama. Kada rukovodioci imaju jasne ciljeve onda je i zaposlenima jasnije kojim putem treba ići, a to je ujedno i najbolji način za postizanje rezultata u poslu. Team Building program može učiniti važnu promenu u vašem poslovanju. Ovakva vrsta programa sigurno će vam pružiti mnogo više od zabave i dana provedenog van kancelarije.